SƠ ĐỒ CT12C KIM VĂN

Sơ đồ căn hộ số 02 Kim Văn Kim Lũ thiết kế 3PN, 2WC, 1PH, 1logia.
Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42

Căn 02 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 1

Căn 04 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 2

Căn 06 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 3

Căn 08 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 4

Căn 10 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 5

Căn 12 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 6

Căn 14 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 7

Căn 16 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 8

Căn 18 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 9

Căn 20 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 10

Căn 22 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 11

Căn 24 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 12

Căn 26 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 13

Căn 28 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 14

Căn 30 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 15

Căn 32 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 16

Căn 34 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 17

Căn 36 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 18

Căn 38 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 19

Căn 40 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 20

Căn 42 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 22

Căn 44 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 24

Căn 46 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Mat-bang-Chung-cu-CT12C-Khu-do-thi-Kim-Van-Kim-Lu-tu-tang-3-42 25

Căn 48 Chung cư CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Thông tin thêm:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: