SƠ ĐỒ CT12B KIM VĂN

Mặt bằng Chung cư CT12B Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ từ tầng 3-42

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-02

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 02

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-041

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 04

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-06

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 06

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-08

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 08

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-10

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 10

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-12_0

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 12

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-14

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 14

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-16

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 16

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-18

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 18

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-20

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 20

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-22

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 22

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-24

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 24

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-26

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 26

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-28

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 28

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-30

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 30

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-32

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 32

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-34

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 34

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-36

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 36

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-38

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 38

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-40

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 40

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-42

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 42

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-44

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 44

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-46

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 46

chung-cu-ct12b-kim-van-kim-lu-tang3-42-can-48

Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ tầng 3-42 căn 48

Thông tin thêm:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: