SƠ ĐỒ CT12A KIM VĂN

Sơ đồ Kim Văn Kim Lũ căn 45m2 gồm 02 căn, căn số 12 và căn 36 thiết kế thiết kế 1PN; 1PK; 1WC; 1 lô gia.

chung-cu-ct12a-khu-do-thi-kim-van-kim-lu-can-12

Chung cư CT12A Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ căn 53,5m2 gồm 04 căn, căn số 04; 20; 28 và 44 thiết kế thiết kế 2PN; 1PK; 2WC; 1 lô gia.

chung-cu-ct12a-khu-do-thi-kim-van-kim-lu-can-04

Chung cư CT12A Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ căn 54,5m2 gồm 04 căn, căn số 10; 14; 32 và căn 38 thiết kế thiết kế 2PN; 1PK; 2WC; 1 lô gia.

chung-cu-ct12a-khu-do-thi-kim-van-kim-lu-can-10

Chung cư CT12A Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ căn 56,2m2 gồm 04 căn, căn số 06; 18; 30và căn 42 thiết kế thiết kế 2PN; 1PK; 2WC; 1 lô gia.

chung-cu-ct12a-khu-do-thi-kim-van-kim-lu-can-06

Chung cư CT12A Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ căn 60,4m2 gồm 02căn, căn số 24 và căn 48 thiết kế thiết kế 2PN; 1PK; 2WC; 1 lô gia.

chung-cu-ct12a-khu-do-thi-kim-van-kim-lu-can-24

Chung cư CT12A Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ căn 73,6m2 gồm 04 căn, căn số 02; 22; 26và căn 46 thiết kế thiết kế 2PN; 1PK; 2WC; 1 lô gia.

chung-cu-ct12a-khu-do-thi-kim-van-kim-lu-can-02

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: