SƠ ĐỒ CT11 KIM VĂN

Sơ đồ các căn hộ Chung cư Kim Văn Kim Lũ tòa CT11

Chúng tôi nhận thông tin phản hồi qua Email: sanhathanh.com@gmail.com hoặc qua số điện thoại 0908 088 886

mat-bang-can-02-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 02; diện tích 59,85m2; ban công hướng Đông Nam

mat-bang-can-04-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 04; diện tích 59,85m2; ban công hướng Đông Nam

mat-bang-can-06-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 06; căn góc; hướng ĐN và TN; diện tích 68,34m2;

mat-bang-can-08-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 08; diện tích 62,96m2; ban công hướng Tây Nam

mat-bang-can-10-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 10; diện tích 45,05; ban công hướng Tây Nam

mat-bang-can-12-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 12; diện tích 77,16m2; ban công hướng Tây Nam

mat-bang-can-14-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 14; diện tích 45,05m2; ban công hướng Tây Nam

mat-bang-can-16-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 16; diện tích 62,95m2; ban công hướng Tây Nam

mat-bang-can-18-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 18; căn góc hướng TB và TN; diện tích 68,34m2;

mat-bang-can-20-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 20; diện tích 59,85m2; ban công hướng Tây Bắc.

mat-bang-can-22-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 22; diện tích 59,85m2; ban công hướng Tây Bắc.

mat-bang-can-24-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 24; căn góc hướng TB và ĐB; diện tích 68,34m2.

mat-bang-can-26-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 26; diện tích 62,95m2; ban công hướng Đông Bắc.

mat-bang-can-28-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 28; diện tích 45,05m2; ban công hướng Đông Bắc.

mat-bang-can-30-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 30; diện tích 77,16m2; ban công hướng Đông Bắc.

mat-bang-can-32-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 32; diện tích 45,05m2; ban công hướng Đông Bắc.

mat-bang-can-34-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 34; diện tích 62,95m2; ban công hướng Đông Bắc.

mat-bang-can-36-chung-cu-ct11-khu-do-thi-kim-van-kim-lu

Kim Văn Kim Lũ CT11 căn hộ 36; căn góc; hướng ĐB và ĐN; diện tích 62,95m2.

Thông tin thêm:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: