Category Archives: Tiến độ đóng tiền HH4 Linh Đàm

Hình ảnh tiến độ Chung cư HH4 Linh Đàm ngày 11-4-2014

Hình ảnh tiến độ Chung cư HH4 Linh Đàm ngày 11-4-2014 1 Hình ảnh tiến độ Chung cư HH4 Linh Đàm ngày 11-4-2014 2 Thông tin thêm: Can ban Chung cu HH4 Linh Dam Advertisements

Continue reading

Tiến độ thanh toán Chung cư HH4 Linh Đàm

Tiến độ thanh toán Chung cư HH4 Linh Đàm Đợt 1: Đóng 20% GTHD xuất phiếu thu sau khi mua căn hộ. Đợt 2: Đóng 20% GTHD ký hợp đồng mua bán sau khi xong thô tầng 10. Đợt 3: Đóng 20% GTHD sau khi xây xong thô tầng 20. Đợt 4: Đóng 20% GTHD …

Continue reading